Rodziny zastępcze w powiecie ostrołęckim. To dom, opieka i rodzinne ciepło dla 76 dzieci [28.05.2020]

zdjęć: 8 | odsłon: 1 553


Obecnie na terenie powiatu ostrołęckiego opieką zastępczą w różnych jej formach objętych jest 76 dzieci. Jest to m.in. rodzinny dom dziecka, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze spokrewnione. Od niedawna w Czarnowcu funkcjonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci”.
Fot.fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce