Konkursu na „Najładniejszą posesję gminy Rzekuń w 2021 r” rozstrzygnięty [03.08.2021]

zdjęć: 10 | odsłon: 4 822


Minęła kolejna edycja konkursu na najładniejszą posesję gminy Rzekuń. W tym roku zwyciężyła Pani Katarzyna Wargulewska z Suska Nowego. Drugie miejsce zajęły na równi Pani Hanna Orzech i Pani Ewa Orzoł z Rzekunia.

Jury podczas wystawiania ocen wzięło pod uwagę ogólny wygląd posesji, ich czystość i porządek, stan techniczny, estetykę budynków, wykorzystanie elementów małej architektury, a także oryginalność.